Geef ruimte en steun aan je werknemers

De Centrale Ondernemingsraad Nationale Politie (COR Politie) is bij PUUR.nu komen gluren. Zie hieronder hun ervaringen. Voor het originele bericht klik hier.  

Geef ruimte en steun aan je werknemers

Adviesbureau PUUR.nu staat voor passie en groei van mens en bedrijf. De methodiek van PUUR draait om systemen, co-creatie en drijfveren. Waar word jij blij van?

Grondleggers van PUUR.nu
Christianne Bongers en Yvonne Beckers zijn de grondleggers. “Wij doen drie soorten projecten. Op arbeidsmobiliteit, organisatieontwikkeling en inspiratie. Bijvoorbeeld PUURnetwerken, ACEnetwerk, Dag van de Mobiliteit en Utopia in 10 stappen. We heten niet voor niets ‘PUUR. Wij brengen mensen in beweging en geloven in de échte verbinding tussen mensen en organisaties, in openheid en vertrouwen.”

Risico nemen
Christianne: “Ik was hiervoor directeur van een werkgeversvereniging. We werkten met zo’n twintig mensen en die stichting heb ik opgeheven, omdat het vooral subsidie gedreven was. Op het moment dat ik zei ‘ik wil het echt anders gaan doen’, kreeg ik niet iedereen mee. Ik heb de stichting opgeheven en iedereen naar ander werk begeleid. En toen had ik zelf geen baan meer.”

Het kan wel
Christianne en Yvonne kennen elkaar uit één van de laatste projecten waarin ze samen gewerkt hebben. Yvonne was op dat moment net een week haar eigen bedrijf gestart. Zij kwam uit een adviesbureau voor sociale partners. “Met de komst van de wet Poortwachter groeide het aantal reïntegratiebedrijven. Twintigjarigen die 55+’ers moesten gaan begeleiden. En dat matchte helemaal niet. Ik heb me daar altijd over verwonderd. De werkgever die het uitbesteedt, terwijl het een taak is van HR. En dit is ook weer PUUR. Als je elkaar kent, iets gunt en elkaar ziet, dan is er iets mogelijk. En zo zijn wij de PUURnetwerken gestart. Ik vind het raar dat er figuurlijk hoge muren om een bedrijf zijn gebouwd. Het gaat erom om die muren te verlagen en elkaar te zien en te horen. Dan is er iets mogelijk. De handen ineen slaan en het samen doen, elkaar versterken: co-creatie. Zo zijn onze 23 netwerken ontstaan. En werken we samen met anderen mensen om de arbeidsmobiliteit in Nederland vorm te geven.”

Er is zoveel meer mogelijk
“Er is zoveel (meer) mogelijk, als mensen durven-vragen, durven-zeggen, durven-ontvangen en leren van en met elkaar. De kracht is mensen en organisaties op weg te helpen en te begeleiden in deze ontwikkeling. Zodat mensen de energie en spirit voelen om aan de slag te gaan, mogelijkheden zien, regisseur zijn van hun eigen succes en daadwerkelijk stappen zetten. Door lef te hebben en te doen, worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd en nieuwe markten ontdekt”, aldus Christianne en Yvonne.

Zelf groeien, is het bedrijf laten groeien
“Wij geloven in talenten en kernwaarden. Dat laat de mensen zelf groeien en dat laat PUUR groeien. Wij zijn nu bezig met de vraag ‘Hoe geef je in je organisatie daar vorm aan?’ Zo hebben we kernwaarden benoemd. Daarin zit bijvoorbeeld waardevrij kijken, vernieuwen en geef je nog alles? We spreken elkaar daarop aan. Van ‘klopt het nog bij jou?’ Zit je nog in je kracht? Dit vinden we een heel belangrijk ding. Wat we nu gaan inzetten, is dat iedereen 10% van zijn tijd besteedt aan ontwikkeling. En dat gaat niet over opleiding of workshops. Het moet jezelf verrijken en PUUR laten groeien. We noemen het PUURtijd. Wij investeren in ruimte en tijd, maar iedereen moet het zelf doen. Je moet je dat wel eigen gaan maken en dat is nog een kunst”, aldus de twee eigenaren van PUUR.nu.