Durftevragen

Durftevragen is een methodiek waarmee je ervaart dat het wél kan! Durftevragen gaat over het creëren en genereren van ideeën, over antwoorden krijgen, out-of-the-box denken, samenwerken en processen verankeren in je organisatie. ‘Wat zou jij willen dat er lukt?’ www.durftevragen.com.

Durftevragen is echt iets voor jou, jouw team of organisatie als je:

  • op persoonlijk of professioneel vlak iets voor elkaar wilt krijgen en wel wat hulp, tips, ideeën of contacten kunt gebruiken;
  • echte verbindingen wilt aanbrengen in teams/een organisatie (dwars door alle lagen heen);
  • persoonlijk leiderschap en ondernemerschap wilt uitdragen;
  • voelt dat er meer mogelijk moet zijn met de kansen die nieuwe media en de netwerk- en informatiesamenleving ons bieden;
  • een inspiratieboost kunt gebruiken omdat je het wel gehad hebt met muren, beren op de weg, zwartkijkers en neeschudders;
  • een ingezet proces in een team of organisatie wilt bestendigen en verankeren.

Voor meer informatie over Durftevragen of het boeken van een training kun je contact opnemen met Yvonne Beckers via beckers@puur.nu.