Welkom bij PUUR.nu!

PUUR.nu staat voor het in beweging brengen van mensen. Wij geloven in verbinding tussen mensen en organisaties, in openheid en vertrouwen. Door lef te hebben en te doen, worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd en nieuwe markten ontdekt. Er is zoveel (meer) mogelijk als mensen durven te vragen, durven te zeggen en leren van – en mét – elkaar. De kracht van PUUR.nu is mensen en organisaties op weg te helpen en te begeleiden in deze ontwikkeling zodat mensen de energie en spirit voelen om aan de slag te gaan, mogelijkheden zien, regisseur zijn van hun eigen succes en daadwerkelijk stappen zetten.

Wie zijn wij

Christianne Bongers en Yvonne Beckers zijn de grondleggers van PUUR.nu. Zij hebben een scherp oog voor menselijke verhoudingen. Hun uitgangspunten zijn: kijk, luister, durftevragen, heb lef en dóe. Zij integreren deze aspecten op een bijzondere wijze in hun projecten en in uw organisatie. Samen met een enthousiast team van professionals gaan zij voor resultaat dat ertoe doet!

Onze kernwaarden

  • Nieuwsgierig – Nieuwsgierig komt van ‘begerig – begerig naar – verlangend naar’. Wij zijn ‘begerig naar nieuws’, wij willen graag nieuws horen en uitdragen.
  • Waardevrij kijken – Wij dagen elkaar uit om te kijken naar wat er ís in plaats van wat er zou moeten zijn.
  • Denken in mogelijkheden – Wat kan er wél?
  • Veerkracht – Flexibiliteit/meebewegen. Verder komen dan je zelf bent.
  • Gunnen – Jezelf en de ander vertrouwen en ruimte geven.
  • Geef je alles – Haal je alles uit jezelf naar boven, ga je tot het gaatje? Ga je voor goud en ga je voorbij je angst?

‘Ben jij PUUR?’